Добре дошли!

Това уеб приложение Ви предоставя следните възможности:

1. Да заявите административна услуга по електронен път.
2. Да направите справка за заявените от Вас услуги и техния статус без значение дали те са заявени по електронен път, с лицензиран пощенски оператор или на гише. В секцията "Проверка на статус" можете да направите справка за статуса на заявена услуга с информация за услугата, иницииращия документ, статуса на административно изпълнение по етапи, както и списък с достъпни документи от официалния раздел на преписката по изпълнението на Вашата услуга.

Наименование на административната услуга
 Заяви   Детайли Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита и преопаковане на продукти за растителна защита
 Заяви   Детайли Издаване/преиздаване при промяна на обстоятелства на удостоверение за регистрация на обекти и оператори, които не задържат фуражи на склад, упражняващи дейност по Закона за фуражите
 Заяви   Детайли Издаване/преиздаване при промяна на обстоятелства на удостоверение за регистрация на оператори транспортиращи фуражи, упражняващи дейност по Закона за фуражите
 Заяви   Детайли Регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми
 Заяви   Детайли Регистрация на обекти за производство и търговия с храни